Výlet 4


Adršpašské skalní město

 

 

Adršpašské skály jsou charakteristické svými mimořádně hustě rozmístěnými skalními věžemi, roklemi, úzkými průchody, skalními stěnami apod. Přírodní síly vymodelovaly v pískovcích nejrůznější tvary, jimž lidská fantazie přiřkla romantické názvy jako např. Milenci, Džbán, Starosta a Starostová, Homole cukru apod. Na říčce Metuji, jež protéká horní částí Vlčí rokle, bylo vybudováno malé Adršpašské jezírko. Turisté se po něm nechávají převážet na pramici a obdivují Velký vodopád. Rozhled na podstatnou část Adršpašských skal nám poskytne zřícenina skalního hradu Adršpach na vrcholu Starozámeckého vrchu.
 

Turistický okruh je veden po zelené značce a je dlouhý cca 4 km. Na prohlídku je třeba si vyhradit min. 2 hodiny. Od pokladny půjdete vpravo a dál po zelené značce. Cestou míjíte mnoho krásných skalních útvarů s nejrůznějšími názvy jako např. Džbán, Homole cukru, kterou je potřeba podepřít klacíky, protože má tvar obráceného kužele. Díky návštěvníkům, kteří Homoli podpírají nám ještě nespadla. :-)
Procházíte dál turisticky značenou cestou až se dostanete k místu, ze kterého je vidět nejvyšší skalní útvar v Adršpachu. Skála se jmenuje Milenci a je vysoká 103 m. Turistická trasa pokračuje za mostkem a po cestě se dostanete až ke Gotické bráně, kterou procházíte mezi skalami. Po dřevěných lávkách dojdete až na Sloní náměstí. Odtud se vydáte po zeleně značené tur. cestě až ke Krakonošovu zubu.
Hned vedle stojí Čertův most a od něj už je to jen cca 400 m k Malému vodopádu. Od Malého vodopádu začíná turistická trasa, která je značená žlutě. Po ní se tedy dostanete po schodech k Velkému vodopádu a dál, ( pokud vás neodradí schody ) můžete jít ke skalnímu jezírku a nechat se převézt pramicí. Převozníci vám cestu zpříjemní humorným vyprávěním. Po výstupu z lodi se vydáte po žluté značce zpět k pokladně, odkud jste začínali stoupat k jezírku, nebo Vlčí roklí můžete projít do Teplických skal. Tento výlet už je poněkud delší. Pokud se rozhodnete projít Adršpašské skály, jdete z výstupního mola po schodech a na rozcestí po žluté značce vpravo k východu. ( zpět k pokladně u vstupu na jezírko ). Odtud po schodech dolů kMalému vodopádu. Kousek od Malého vodopádu se cesta rozděluje a vy zde máte dvě možnosti. Buď se od „Hlavy lvice“ vydat za mostem vlevo a pokračovat dál tzv. Novou partií, nebo se vrátit stejnou cestou.

Denní aktuální informace o otevírací době, stavu turistických cest, o počasí a cenách vstupů, vám rádi poskytnou v Turistickém Informačním centru Adršpašské skály, které je pro vás otevřeno od pondělí do neděle od 9:00 do 17:00 hod.


ZPĚT